Shadow

Logo/logotype

Alle elementer i UCRS logo og logotype, farver, proportioner og position er prædefinerede og må ikke ændres. Logo og logotype kan benyttes i positiv, i negativ og i de viste varianter. Der må ikke laves en ny ramme eller kant omkring logo og logotype og der må ikke tilføres nye farver. Når logo og logotype benyttes sammen som en helhed, skal den definerede fil benyttes. Når de ikke benyttes sammen er der ikke krav om bestemte forhold i proportioner.

 

  • Logo er defineret som det mørkeblå emblem
  • Logotype er defineret som navnetrækket
  • Betegnelsen “logo og logotype” er disse to elementer i et prædefineret størrelsesforhold, som ikke må ændres

 

Logo farve

Pantone
276 C

CMYK
X 85 0 60

RGB
0 22 82

 

Pantone
Process Cyan C

CMYK
X 0 0 0

RGB
0 174 239

 

Logotype farve

Pantone
Black C

CMYK
0 0 0 X

RGB
0 0 0

 

Prædefinerede farver

 

UCRS logo vises altid i de prædefinerede farver på alle typer af baggrunde, såvel lyse, som mørke.

Download filer

> UCRS LOGO.ai

> UCRS LOGO.svg

> UCRS LOGO.eps

> UCRS LOGO.jpg

 

 

 

 

Når Logo og logotype anvendes sammen horisontalt, benyttes de prædefinerede filer. Når de anvendes centreret, er der ikke et fastdefineret størrelsesforhold, men den centrerede logotype skal anvendes her.

 

LOGO OG LOGOTYPE

> UCRS LOGO LOGOTYPE.jpg

> UCRS LOGO LOGOTYPE.ai

> UCRS LOGO LOGOTYPE.svg

> UCRS LOGO LOGOTYPE.eps

> UCRS LOGO LOGOTYPE CENTER.ai

> UCRS LOGO LOGOTYPE NEG.ai

 

 

LOGOTYPE FORKANT

> UCRS LOGOTYPE.ai

> UCRS LOGOTYPE.svg

> UCRS LOGOTYPE.eps

> UCRS LOGOTYPE NEG.ai

 

 

UCRS LOGOTYPE CENTRERET

> UCRS LOGOTYPE CENT.ai

> UCRS LOGOTYPE CENT.svg

> UCRS LOGOTYPE CENT.eps

> UCRS LOGOTYPE CENT NEG.ai